Nerův deníček ...

Fotoalbum tématu (0) Sledovat e-mailem Přidat k oblíbeným Zapnout podpisy Hledání v tématu
První příspěvek v tématu
Nero
297 příspěvků 2.10.10 19:03
Nerův deníček ...

… osmdesátý první a zřejmě poslední (psaný v nouzovém režimu)

Musel jsem přesvědčit pána, aby se mnou napsal deníček, protože si potřebuji ulevit. Můj život v poslední době není psí, ale spíš pod psa. Začalo to tím, že jsem musel jít na očko-vání, na to je prý zákon. Mně na nějakém píchnutí moc nezáleží, ale tentokrát nevím, co mi to píchli, ale bylo mi pěkně špatně a to i od žaludku. Takové problémy řeším tak, že sežeru trochu trávy, pak ji zase vyblinkám a mám žaludek pěkně vymetený. Jenže tento-krát to na mne přišlo v noci, žádná tráva nebyla v dohledu a tak jsem sežral kus té vydě-lané kozí kůže, kterou mají páníčci v jídelně a na které jsem zrovna ležel. To jsem si ale dal. Na rozdíl od trávy ta kůže nechtěla ven, i když jsem se o to pokoušel v kteroukoli dobu a na jakémkoli místě. Panička byla na mrtvici, když to musela uklízet a pán mi na-sadil hladovou dietu, takže jsem byl jen o vodě. Teprve třetí den jsem tu kůži ze sebe dostal a cítil jsem se jak znovuzrozený.

Pán zrovna vařil hovězí s rajskou omáčkou, tak jsem se šel hned přihlásit jako degustá-tor. Když jsme to dovařili, tak mi pán šel ukázat nové testovací stránky Labužníka. Když jsem uviděl ty barvy, tak můj žaludek zase začal protestovat, jako by v něm byla ještě ta kozí kůže. Pán mě ale uklidnil a říkal, že on má podobné pocity, ale že se mám na barvy vykašlat, že mě čekají daleko horší věci. A pak následovalo jedno překvapení za druhým. První, čeho jsem si všiml po přihlášení, byla chybějící fotka v mém profilu. Tak jsme to napsali administrátorům a říkali jsme si, že jde o drobnost, která bude snadno opravena. To bylo 19. září, ale dodnes (2. 10.) žádná odpověď. Na to jsme byli zvyklí od Pepíčka, protože ten v dělání mrtvého brouka přímo vynikal. Nakonec pán našel jiné řešení, takže fotku už mám.

Pak koukám a koukám a moje deníčky jsou fuč. Ne že by to byly literární skvosty, pán jim říkal psí bláboly, ale přece jen by mi jich bylo líto, protože si myslím, že se našlo pár lidí, které pobavily. Chtěl bych moc poděkovat těm více než třiceti tisícům návštěvníků za jejich zájem. Pán ale říkal, abych neztrácel naději, že se deníčky mají vrátit pod názvem blogy a to do konce týdne. Jenže upozornil, že není uvedeno do konce kterého týdne a radil mi, abych nespěchal, že až uvidím, co se stalo s mými recepty, tak nebudu ani chtít vidět, co se stane s deníčky.

Poznamenal jsem, že administrátoři chtějí, abychom jim posílali připomínky, tak že by-chom měli začít. Pán ale říkal, že to chce nejdřív trochu prostudovat, ale že už teď by ty připomínky vydaly na menší knížku.

A pak přišla ta rána. Po čtyřech dnech, 21. 9., starý dobrý Labužník zmizel a nová verze byla spuštěna naostro. Když to vyvolalo zděšení, tak nám administrátoři (admin 22/9 18:45) sdělili, že ostrou verzi spustili, protože na starém webu už nebyly žádné připo-mínky. To pána přímo rozesmálo a říkal, že se nediví, protože si myslí, že když lidé uvi-děli ten zmetek, který se jim předkládá, tak ty slabší nátury rovnou trefil šlak, těm odol-nějším to jen vyrazilo dech, a když to trochu rozdýchali, tak zase ztratili řeč a když se jim řeč vrátila, tak zjistili, že musí počítat aspoň do tisíce, aby nebyli vulgární, protože v první fázi je napadala jen samá nepublikovatelná slova. Někteří z nich počítají dodnes.

Samozřejmě si uživatelé začali klást otázky, které většinou začínaly slůvkem „proč“. Ústřední otázkou bylo, proč k té katastrofě muselo dojít. Dostalo se nám vysvětlení (ad-min 22/9 21:15 a 22:33), že Labužník se za 10 let nezměnil, technicky zaostal a bylo by neudržitelné web spravovat a držet v chodu. Hlavní důvody byly technologické. Zároveň nám administrátoři poradili, že bychom si měli zvyknout. Tomu zdůvodnění jsme nevě-řili ani na okamžik, protože si nedovedeme představit technologické důvody, které by si vyžádaly změnu loga, designu a vůbec grafického uspořádání receptů tak, že došlo k je-jich znehodnocení. Současně můžeme všechny ujistit, že na zmetky si nezvykneme nikdy a ani nechceme.

I když se Labužník dlouho nezměnil, nebylo to na závadu a fungoval dobře, byl hojně navštěvován a pokud si skutečně vyžadoval technické úpravy, jsme přesvědčeni, že by se daly udělat postupně a šetrně, i když administrátoři tvrdí opak. Čím dál, tím víc v nás sílilo podezření, že se nám tu někdo pokouší věšet bulíky na nos. Pán říkal, že za těch čtyřicet let, během kterých z něj zdejší mocipáni dělali blbce, si na takové jednání vypěs-toval docela slušnou alergii, takže musel počítat do tisíce, než jsem ho přesvědčil k na-psání deníčku – pardon – blogu, to vypadá víc vědecky a webově než to hezké české slo-vo.

Pak jsme se po těch stránkách trochu prošli. Jsou tak nepřehledné, že nám to připadalo jako bloudění v džungli a skoro nic na nich nefunguje správně. Vyhledávač se ukázal být spíš parodií na vyhledávač a to, že administrátoři žádali o náměty na zlepšení, budí do-jem, že snad ani starou verzi neviděli, protože tam vyhledávač fungoval výborně. Přesto docházelo k tomu, že se ukládaly „dvojáky“. S tímto vyhledávačem zde brzy budou i „os-meráky“ a „dvanácteráky“. V receptech kompletně chybí rubrika „Doporučená příloha“, která tam rozhodně patří, ale nebyla zkopírována. Hypertextové odkazy v ingrediencích byly zničeny, identifikace receptů podle ID čísel, která umožňovala snadné odkazování na jiné recepty, byla nahrazena identifikací jinou, URL receptu se v receptu nezobrazuje atd. atd.

Byli jsme ujištěni (admin 28/9 15:29), že recept s fotkami je autorské dílo, které autoro-vi nikdo nemůže odebrat. Myslíme, že nikdo nemá právo ani toto dílo obsahově měnit, např. z něj cokoli vynechávat, bez souhlasu autora. Dále jsme byli ujištěni (admin 28/9 15:54), že na fotky nemůžeme ztratit právní nárok. Přesto nám byl zablokován přístup k našim fotogaleriím.

Při vkládání receptů jsme měli ve staré verzi možnost je před zveřejněním pomocí ná-hledů dokonale odladit a zbavit všech chyb a pak teprve uveřejnit, abychom si nedělali ostudu. Protože novým administrátorům je takový postup evidentně zcela cizí, nutí nás nejdřív recept uveřejnit a pak teprve opravovat, jako to dělají oni. Možnost editace re-ceptů byla přidána až po urgencích 28/9 a jak zjistila penda (1/10 00:57), jako obvykle nefungoval.

Společenská část Labužníka byla prakticky zničena. Není přístupný seznam registrova-ných Labužníků, zmizely naše seznamy oblíbených Labužníků a to, že teď si musím ucti-vě požádat o souhlas, abych si někoho mohl oblíbit, je jedna z největších ptákovin, které se tu vyskytují. O tom, že bychom viděli, kdo z našich oblíbenců je právě přihlášen, si můžeme nechat leda zdát.

Suma sumarum, to, co nám bylo předloženo, není ani polotovar, je to spíš jen první po-kus o nějaké stránky. Potřebovalo to ještě nejméně půl roku testování a odlaďování, nej-lépe ve spolupráci s někým, kdo ty stránky používá, aby se to mohlo spustit v testovacím režimu.

A znovu se vrací otázka, proč to všechno? Tak jsme si s pánem zdrceni sedli, dali hlavy dohromady a snažili se najít nějaké aspoň trochu logické vysvětlení. Nakonec jsme vy-mysleli tuto pohádku:

Byl jednou jeden Pepíček, který vlastnil kvalitní a hojně navštěvované stránky, které by-ly vhodné pro inzerci a tvorbu zisku. Přišel ale čas, kdy Pepíček potřeboval velmi nutně peníze a tak se rozhodl své stránky prodat. Našel i kupce, pány z Webdia, kteří byli ochotni obchod uskutečnit, ale z nějakých důvodů, které se asi nikdy nedozvíme, koupili jen doménu a data, ale k prodeji loga, designu a stránek nedošlo. Protože pánové z Web-dia mají sebevědomí dost na rozdávání, rozhodli se, že si stránky pro zpracování dat udělají sami a lepší, než byly ty, co odmítli a zisky z inzerce se jen pohrnou. A protože Pepíček potřeboval ty peníze rychle, obchod se uskutečnil mnohem dříve, než byly stránky aspoň z většího hotové. Asi si neuvědomili, že s těmi daty kupují i velký počet autorů, kteří ta data vytvořili a kteří se při pohledu na ten paskvil právem rozzuřili. Vý-sledek je dost velký propadák a stále se zvětšující riziko, že místo zisku se budou muset výdaje za data odepsat. Chtěli bychom vidět šílence, který by si zaplatil inzerci na tako-vých stránkách. Žádné z vysvětlení, kterých se nám dosud dostalo, neodpovídá na otáz-ku, proč se musí vynalézat znovu to, co už bylo vynalezeno. Myslíme si, že tím, že nebyly zakoupeny stránky, ale jenom data, nemohou noví majitelé nic ze starých stránek opsat, takže to, o čem si myslíme, že je tvrdohlavost, jsou jen jejich svázané ruce. Myslíme si, že objasnění celé pravdy by velmi vyčistilo ovzduší.

Samozřejmě je to pohádka a skutečnost může být zcela jiná. Nicméně tato historka od-povídá na drtivou většinu otázek. Pokud tomu tak je, pak se pánové dopustili téměř ne-napravitelné chyby, když nám nenalili čistého vína a neprozradili celou pravdu. Přinej-menším bychom to brali jen jako ránu osudu a ne jako svévoli nových majitelů. Ať je to, jak chce, nám teď nezbývá, než hledat cestu ven z toho průšvihu. Z toho, co předložili, a z některých dalších náznaků se zdá, že noví majitelé na to, aby vytvořili kvalitní a plně funkční stránky, pravděpodobně nemají. Těmi dalšími náznaky myslíme např. pravopis-né chyby, které se vyskytují v jejich diskusních příspěvcích. Jak víte, tak Labužníci si na správný pravopis potrpí. Proto považujeme za zarážející vyskytující se hrubé chyby, jako např. „…kategorie a odkazy se nezobrazovali…“ (22/9 18:45), „…změny bysme chtěli dě-lat…“ (28/9 15:29), „…objevovali se stížnosti…“ (29/9 13:39), „…fotky se převedli chyb-ně…“ (29/9 13:41), či „…obrázky by měli být nahrány…“ (30/9 17:08). Tyto ukázky ne-budí příliš naděje, že admin, který evidentně nezvládl učební látku ze základní školy, by byl schopen vytvořit sofistikované webové stránky. Tyto nedostatky se pak promítají i do samotných stránek. Již 28/9 18:29 (dag) byli upozorněni, že nevaříme recepty, ale podle receptů, a ten nesmysl je tam stále, i když oprava je záležitostí několika vteřin.

Nezbývá, než se rozhodnout, co dál. V zásadě jsou dvě možnosti. Ta první je všechno zlikvidovat a dokonat dílo zkázy, druhá, která ovšem vyžaduje úplnou upřímnost nových majitelů, spočívá v úzké a systematické spolupráci s nimi a záchrana toho, co jsme zatím pro Labužníka udělali. Stručně řečeno to znamená vytvořit ty nové stránky s nimi. My jsme se rozhodli pro tu druhou možnost.

Tak jsme si ulevili do deníčku. Možná, že se to někomu bude zdát tvrdé, ale to je asi způ-sobeno tím, že počítat do tisíce nestačilo. Zatím nám zůstává naděje, i když malá, že se z toho nějak dostaneme. Tak a teď zavoláme paničku a půjdeme sníst tu rajskou, co se nám tentokrát obzvlášť podařila.

Reakce:
glama
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 2.10.10 19:23
Nero

ty jsi ten nejchytřejší pes, kterého znám (tedy…kromě Berty, Elišky, Ládi, Dadoo a Milušky blahé paměti)!!!

Nepalme mosty, počkejme a pomozme Labužníkovi se zase vzpamatovat.
Určitě se to srovná!

penda
4751 příspěvků 2.10.10 19:32

Nero, je mi teď víc „ouzko“ než před chvílí … páníček to napsal tak, jak to většina nás cítí … jen si dovolím malou poznámku: Kdysi na starém labužníku bylo řečeno, že veškeré recepty se stávají majetkem labužníka, když už jsme je jednou vložili, že už nám nepatří (ale když šlo o porušení autorských práv, pepíček se k jejich vlastnictví doznat nehodlal). Až tak by mi nevadilo, kdybych odtud odcházela, že bych tu recepty ponechala, jen už bych pod nimi nefigurovala já, ale třeba „labužník“ či „webdio“ … ale co mi vadí, je „skrytí“ či přesněji vyřazení deníčků z provozu, ať už je to třeba jen na pár dní … za ty labužník neodpovídal, nebyly jeho majetkem … patřily jen nám, jednotlivcům. Nechci žádný svůj osobní blog, chci jen svá data, která jsem do deníčku vložila, alespoň jejich zálohy, pokud možno v původní podobě, ne s pozadím nového labužníka!

danda
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 2.10.10 20:47
Admini !

i já chci zpátky svůj deníček, ten který jsem si několik let tvořila. Kdy se dočkám? Odpověď za týden, nebo do týdne není odpověď.

ester
288 příspěvků 2.10.10 22:53
...

Jaktože jsou psi tak moudří.......:-))
Nero,to jak píšeš o „šetrnosti“…za to se taky přimlouvám (na obouch stranách)…a moc se mi líbí,něco v tom smyslu…jako neobjevovat už objené…tak snad půjde co nejvíc věcí,které fungovaly,minimálně měnit…

zlata
1200 příspěvků 3.10.10 00:46
Ó Nero ...,
Nero píše: … osmdesátý první a zřejmě poslední (psaný v nouzovém režimu)

Musel jsem přesvědčit pána, aby se mnou napsal deníček, protože si potřebuji ulevit. Můj život v poslední době není psí, ale spíš pod psa. Začalo to tím, že jsem musel jít na očko-vání, na to je prý zákon. Mně na nějakém píchnutí moc nezáleží, ale tentokrát nevím, co mi to píchli, ale bylo mi pěkně špatně a to i od žaludku. Takové problémy řeším tak, že sežeru trochu trávy, pak ji zase vyblinkám a mám žaludek pěkně vymetený. Jenže tento-krát to na mne přišlo v noci, žádná tráva nebyla v dohledu a tak jsem sežral kus té vydě-lané kozí kůže, kterou mají páníčci v jídelně a na které jsem zrovna ležel. To jsem si ale dal. Na rozdíl od trávy ta kůže nechtěla ven, i když jsem se o to pokoušel v kteroukoli dobu a na jakémkoli místě. Panička byla na mrtvici, když to musela uklízet a pán mi na-sadil hladovou dietu, takže jsem byl jen o vodě. Teprve třetí den jsem tu kůži ze sebe dostal a cítil jsem se jak znovuzrozený.

Pán zrovna vařil hovězí s rajskou omáčkou, tak jsem se šel hned přihlásit jako degustá-tor. Když jsme to dovařili, tak mi pán šel ukázat nové testovací stránky Labužníka. Když jsem uviděl ty barvy, tak můj žaludek zase začal protestovat, jako by v něm byla ještě ta kozí kůže. Pán mě ale uklidnil a říkal, že on má podobné pocity, ale že se mám na barvy vykašlat, že mě čekají daleko horší věci. A pak následovalo jedno překvapení za druhým. První, čeho jsem si všiml po přihlášení, byla chybějící fotka v mém profilu. Tak jsme to napsali administrátorům a říkali jsme si, že jde o drobnost, která bude snadno opravena. To bylo 19. září, ale dodnes (2. 10.) žádná odpověď. Na to jsme byli zvyklí od Pepíčka, protože ten v dělání mrtvého brouka přímo vynikal. Nakonec pán našel jiné řešení, takže fotku už mám.

Pak koukám a koukám a moje deníčky jsou fuč. Ne že by to byly literární skvosty, pán jim říkal psí bláboly, ale přece jen by mi jich bylo líto, protože si myslím, že se našlo pár lidí, které pobavily. Chtěl bych moc poděkovat těm více než třiceti tisícům návštěvníků za jejich zájem. Pán ale říkal, abych neztrácel naději, že se deníčky mají vrátit pod názvem blogy a to do konce týdne. Jenže upozornil, že není uvedeno do konce kterého týdne a radil mi, abych nespěchal, že až uvidím, co se stalo s mými recepty, tak nebudu ani chtít vidět, co se stane s deníčky.

Poznamenal jsem, že administrátoři chtějí, abychom jim posílali připomínky, tak že by-chom měli začít. Pán ale říkal, že to chce nejdřív trochu prostudovat, ale že už teď by ty připomínky vydaly na menší knížku.

A pak přišla ta rána. Po čtyřech dnech, 21. 9., starý dobrý Labužník zmizel a nová verze byla spuštěna naostro. Když to vyvolalo zděšení, tak nám administrátoři (admin 22/9 18:45) sdělili, že ostrou verzi spustili, protože na starém webu už nebyly žádné připo-mínky. To pána přímo rozesmálo a říkal, že se nediví, protože si myslí, že když lidé uvi-děli ten zmetek, který se jim předkládá, tak ty slabší nátury rovnou trefil šlak, těm odol-nějším to jen vyrazilo dech, a když to trochu rozdýchali, tak zase ztratili řeč a když se jim řeč vrátila, tak zjistili, že musí počítat aspoň do tisíce, aby nebyli vulgární, protože v první fázi je napadala jen samá nepublikovatelná slova. Někteří z nich počítají dodnes.

Samozřejmě si uživatelé začali klást otázky, které většinou začínaly slůvkem „proč“. Ústřední otázkou bylo, proč k té katastrofě muselo dojít. Dostalo se nám vysvětlení (ad-min 22/9 21:15 a 22:33), že Labužník se za 10 let nezměnil, technicky zaostal a bylo by neudržitelné web spravovat a držet v chodu. Hlavní důvody byly technologické. Zároveň nám administrátoři poradili, že bychom si měli zvyknout. Tomu zdůvodnění jsme nevě-řili ani na okamžik, protože si nedovedeme představit technologické důvody, které by si vyžádaly změnu loga, designu a vůbec grafického uspořádání receptů tak, že došlo k je-jich znehodnocení. Současně můžeme všechny ujistit, že na zmetky si nezvykneme nikdy a ani nechceme.

I když se Labužník dlouho nezměnil, nebylo to na závadu a fungoval dobře, byl hojně navštěvován a pokud si skutečně vyžadoval technické úpravy, jsme přesvědčeni, že by se daly udělat postupně a šetrně, i když administrátoři tvrdí opak. Čím dál, tím víc v nás sílilo podezření, že se nám tu někdo pokouší věšet bulíky na nos. Pán říkal, že za těch čtyřicet let, během kterých z něj zdejší mocipáni dělali blbce, si na takové jednání vypěs-toval docela slušnou alergii, takže musel počítat do tisíce, než jsem ho přesvědčil k na-psání deníčku – pardon – blogu, to vypadá víc vědecky a webově než to hezké české slo-vo.

Pak jsme se po těch stránkách trochu prošli. Jsou tak nepřehledné, že nám to připadalo jako bloudění v džungli a skoro nic na nich nefunguje správně. Vyhledávač se ukázal být spíš parodií na vyhledávač a to, že administrátoři žádali o náměty na zlepšení, budí do-jem, že snad ani starou verzi neviděli, protože tam vyhledávač fungoval výborně. Přesto docházelo k tomu, že se ukládaly „dvojáky“. S tímto vyhledávačem zde brzy budou i „os-meráky“ a „dvanácteráky“. V receptech kompletně chybí rubrika „Doporučená příloha“, která tam rozhodně patří, ale nebyla zkopírována. Hypertextové odkazy v ingrediencích byly zničeny, identifikace receptů podle ID čísel, která umožňovala snadné odkazování na jiné recepty, byla nahrazena identifikací jinou, URL receptu se v receptu nezobrazuje atd. atd.

Byli jsme ujištěni (admin 28/9 15:29), že recept s fotkami je autorské dílo, které autoro-vi nikdo nemůže odebrat. Myslíme, že nikdo nemá právo ani toto dílo obsahově měnit, např. z něj cokoli vynechávat, bez souhlasu autora. Dále jsme byli ujištěni (admin 28/9 15:54), že na fotky nemůžeme ztratit právní nárok. Přesto nám byl zablokován přístup k našim fotogaleriím.

Při vkládání receptů jsme měli ve staré verzi možnost je před zveřejněním pomocí ná-hledů dokonale odladit a zbavit všech chyb a pak teprve uveřejnit, abychom si nedělali ostudu. Protože novým administrátorům je takový postup evidentně zcela cizí, nutí nás nejdřív recept uveřejnit a pak teprve opravovat, jako to dělají oni. Možnost editace re-ceptů byla přidána až po urgencích 28/9 a jak zjistila penda (1/10 00:57), jako obvykle nefungoval.

Společenská část Labužníka byla prakticky zničena. Není přístupný seznam registrova-ných Labužníků, zmizely naše seznamy oblíbených Labužníků a to, že teď si musím ucti-vě požádat o souhlas, abych si někoho mohl oblíbit, je jedna z největších ptákovin, které se tu vyskytují. O tom, že bychom viděli, kdo z našich oblíbenců je právě přihlášen, si můžeme nechat leda zdát.

Suma sumarum, to, co nám bylo předloženo, není ani polotovar, je to spíš jen první po-kus o nějaké stránky. Potřebovalo to ještě nejméně půl roku testování a odlaďování, nej-lépe ve spolupráci s někým, kdo ty stránky používá, aby se to mohlo spustit v testovacím režimu.

A znovu se vrací otázka, proč to všechno? Tak jsme si s pánem zdrceni sedli, dali hlavy dohromady a snažili se najít nějaké aspoň trochu logické vysvětlení. Nakonec jsme vy-mysleli tuto pohádku:

Byl jednou jeden Pepíček, který vlastnil kvalitní a hojně navštěvované stránky, které by-ly vhodné pro inzerci a tvorbu zisku. Přišel ale čas, kdy Pepíček potřeboval velmi nutně peníze a tak se rozhodl své stránky prodat. Našel i kupce, pány z Webdia, kteří byli ochotni obchod uskutečnit, ale z nějakých důvodů, které se asi nikdy nedozvíme, koupili jen doménu a data, ale k prodeji loga, designu a stránek nedošlo. Protože pánové z Web-dia mají sebevědomí dost na rozdávání, rozhodli se, že si stránky pro zpracování dat udělají sami a lepší, než byly ty, co odmítli a zisky z inzerce se jen pohrnou. A protože Pepíček potřeboval ty peníze rychle, obchod se uskutečnil mnohem dříve, než byly stránky aspoň z většího hotové. Asi si neuvědomili, že s těmi daty kupují i velký počet autorů, kteří ta data vytvořili a kteří se při pohledu na ten paskvil právem rozzuřili. Vý-sledek je dost velký propadák a stále se zvětšující riziko, že místo zisku se budou muset výdaje za data odepsat. Chtěli bychom vidět šílence, který by si zaplatil inzerci na tako-vých stránkách. Žádné z vysvětlení, kterých se nám dosud dostalo, neodpovídá na otáz-ku, proč se musí vynalézat znovu to, co už bylo vynalezeno. Myslíme si, že tím, že nebyly zakoupeny stránky, ale jenom data, nemohou noví majitelé nic ze starých stránek opsat, takže to, o čem si myslíme, že je tvrdohlavost, jsou jen jejich svázané ruce. Myslíme si, že objasnění celé pravdy by velmi vyčistilo ovzduší.

Samozřejmě je to pohádka a skutečnost může být zcela jiná. Nicméně tato historka od-povídá na drtivou většinu otázek. Pokud tomu tak je, pak se pánové dopustili téměř ne-napravitelné chyby, když nám nenalili čistého vína a neprozradili celou pravdu. Přinej-menším bychom to brali jen jako ránu osudu a ne jako svévoli nových majitelů. Ať je to, jak chce, nám teď nezbývá, než hledat cestu ven z toho průšvihu. Z toho, co předložili, a z některých dalších náznaků se zdá, že noví majitelé na to, aby vytvořili kvalitní a plně funkční stránky, pravděpodobně nemají. Těmi dalšími náznaky myslíme např. pravopis-né chyby, které se vyskytují v jejich diskusních příspěvcích. Jak víte, tak Labužníci si na správný pravopis potrpí. Proto považujeme za zarážející vyskytující se hrubé chyby, jako např. „…kategorie a odkazy se nezobrazovali…“ (22/9 18:45), „…změny bysme chtěli dě-lat…“ (28/9 15:29), „…objevovali se stížnosti…“ (29/9 13:39), „…fotky se převedli chyb-ně…“ (29/9 13:41), či „…obrázky by měli být nahrány…“ (30/9 17:08). Tyto ukázky ne-budí příliš naděje, že admin, který evidentně nezvládl učební látku ze základní školy, by byl schopen vytvořit sofistikované webové stránky. Tyto nedostatky se pak promítají i do samotných stránek. Již 28/9 18:29 (dag) byli upozorněni, že nevaříme recepty, ale podle receptů, a ten nesmysl je tam stále, i když oprava je záležitostí několika vteřin.

Nezbývá, než se rozhodnout, co dál. V zásadě jsou dvě možnosti. Ta první je všechno zlikvidovat a dokonat dílo zkázy, druhá, která ovšem vyžaduje úplnou upřímnost nových majitelů, spočívá v úzké a systematické spolupráci s nimi a záchrana toho, co jsme zatím pro Labužníka udělali. Stručně řečeno to znamená vytvořit ty nové stránky s nimi. My jsme se rozhodli pro tu druhou možnost.

Tak jsme si ulevili do deníčku. Možná, že se to někomu bude zdát tvrdé, ale to je asi způ-sobeno tím, že počítat do tisíce nestačilo. Zatím nám zůstává naděje, i když malá, že se z toho nějak dostaneme. Tak a teď zavoláme paničku a půjdeme sníst tu rajskou, co se nám tentokrát obzvlášť podařila.

tak se vším s tebou souhlasím až na ten závěr. Nemyslím si, že po tom všem bych zde chtěla zůstat. Jsem až příliš přímočará na to aby mi tohle nevadilo.
Ač jsem v poslední době nebyla moc aktivní, tak to dění na Novém mě v klidu určitě nenechalo. Jsem tu už dost dlouhou dobu na to aby ze mne někdo dělal blbce. Chraň Bůh, nemyslím Tebe ani moje oblíbené labužníky a ani jiné lidičky. Jen si nejsem jistá, jestli se vůbec Labužníky můžeme nazývat i když se tak ve svém nitru stále cítíme. A mé brečí tak moc nahlas, že ho nemůžu ani uklidnit. Nevím co to je, možná jen nostalgie nebo skalní, ale jen mě to nitro neuvěřitelně bolí.
I když jsem se v poslední době nezapojovala, tak přesto jste všichni byli moje rodina ať už jste byli moji oblíbení či nikoliv. Prostě rodina a na tu se nešahá. Já za mojí vlastní bojuju, ale tady tedy nevládnu. Pepíček mi něco ukradl a to víru, moc moc to bolí. Kdyby napsal , hele trhněte si nohou , nemám na to a všichni do jednodo zaplaťte tu a tu sumu a každý rok máte tyhle příspěvky je to o něčem jiném. Takhle se chová jak patnáctiletej smrad a možná, že i ten by nad ním vyhrál.
Jen kdybychom se můj milý Nero už neviděli, jsem na … A jinak jsem nesmírně šťastná, že jsem Tvé páníčky mohla kdy poznat, děkuji i za Vlastika alis hafcu. Přeji jen to nej Tvoje a paníčků Zlata

Příspěvek upraven 04.10.10 v 11:31

glama
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 3.10.10 02:03
Proboha

Lidi, Zlato, nešilte!!

Dejte jim čas…oni jen koupili něco, co někdo už nechtěl!!
Zatím se snaží, všechno nejde hned..!
Dopřejte jin obligátní čas hájení… Třeba se to zlepší…zatím přece snahu mají!!!!

Je to přece věčná škoda, opouštět Labužníky a Labužníka!!!
Počkej nějaký čas…nechoď sem…za nějakou dobu se stav a zeptej a podívej, co je nového, co se změnilo…
Pak se rozhodni!

penda
4751 příspěvků 3.10.10 04:04

glamo,
asi to každý cítíme jinak … tohle už nikdy nebude labužník, ale jen pokus o něj, taky jsem si myslela, že si zvyknu, že to bude fajn … nebude … prostě staré stránky se už nikdy nevrátí, škoda, že na tom odkazu, co jsem poslala (ohledně finanční pomoci) už není odkaz na stránku, jak měl labužník vypadat … rozhodně nevypadal takto … nebaví mě to tady … a pozitivní na tom je to, že udělám tlustou čáru za tím, co mne kdy spojovalo s habanou … chci jen zálohu svých fotek, svého deníčku, recepty ať si převezme webdio … a ádié … kde se necítím dobře, tam nebudu … a když sem náhodou někdy zajdu, tak jen jako anonym, kterému google vyhodil recept, který hledal…

jolana
5068 příspěvků 3.10.10 08:21
Dakujem Nero:)

Pocitala som si tak, ako davno nie. A ten zaver je ..no jednoducho krasny..je to nadherna vyzva ktora smrdi clovecinou, ludskostou .. Nero, ty mas krasnu dusu a ta chut nielen do jedla a do zivota..packu, pusu. Dakujem !♥
Citujem:
Nezbývá, než se rozhodnout, co dál. V zásadě jsou dvě možnosti. Ta první je všechno zlikvidovat a dokonat dílo zkázy, druhá, která ovšem vyžaduje úplnou upřímnost nových majitelů, spočívá v úzké a systematické spolupráci s nimi a záchrana toho, co jsme zatím pro Labužníka udělali. Stručně řečeno to znamená vytvořit ty nové stránky s nimi. My jsme se rozhodli pro tu druhou možnost.
:palec:

Bedlo, Dando, Manku, Zlato, Hafco, Vladko..a…a…my vas mame radi..to nestaci?! :cry:

glama
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 3.10.10 10:33
Pendo a vy ostatní...
penda píše:
glamo,
asi to každý cítíme jinak … tohle už nikdy nebude labužník, ale jen pokus o něj, taky jsem si myslela, že si zvyknu, že to bude fajn … nebude … prostě staré stránky se už nikdy nevrátí, škoda, že na tom odkazu, co jsem poslala (ohledně finanční pomoci) už není odkaz na stránku, jak měl labužník vypadat … rozhodně nevypadal takto … nebaví mě to tady … a pozitivní na tom je to, že udělám tlustou čáru za tím, co mne kdy spojovalo s habanou … chci jen zálohu svých fotek, svého deníčku, recepty ať si převezme webdio … a ádié … kde se necítím dobře, tam nebudu … a když sem náhodou někdy zajdu, tak jen jako anonym, kterému google vyhodil recept, který hledal…

Prosím, nedělejte ukvapené závěry!!!
Noví Adminové se snaží, dejte jim čas!!!

Oni koupili jen to, co někdo ke koupi nabídl! O co už nebyl zájem! O důvodech prodeje polemizovat nechci, nic o tom nevím. Chápu vaše rozčarování a chápu vaše znechucení!
ALE: Rodinu přece nedělá barák, ve kterém bydlí, přítele nedělá svetr, který nosí.. A Labužníka nedělá design jeho stránek, ale ti, kteří ho léta budovali, rozšiřovali a tvořili!!

Odejít a všechno si vzít - recepty, které tvoří páteř - to je jako zarážet hřebíky do rakve!
Když jsem poprvé otevřela Nového, moje pocity byly totožné - Proboha! Tohle ne, končím…!
Ale…já už odsud odešla párkrát…a vždy se zase vrátila! Kvůli lidem…

Neměli byste opouštět to, co jste sami léta budovali. Měli byste tu zůstat kvůli vztahům a přátelstvím, které jste tady navázali…
Protože právě TO dělá Labužníka Labužníkem a právě TO vám nikdy nikdo vzít ani prodat nemůže…
Pokud se toho dobrovolně nevzdáte vy sami…
:think:

penda
4751 příspěvků 3.10.10 12:59

Kde se necítí člověk dobře, nepomůžou mu ani kamarádi… a k tomu prodeji … pepíček si stěžoval, že nestačí na provoz stránek, že je to finančně náročné … nevím, jak je to v San Francisku, ale u nás se platí jednou ročně určitý poplatek (nebo podle dohody si můžete doménu předplatit na několik let dopředu) … když by neměl na provoz, jednou ročně by nás všechny pár korun jako příspěvěk nezabilo … určitě není ten provoz dražší než tříleté dítě, na které jsem taky sama, sponzory nemám a nestěžuji si. :D

jolana
5068 příspěvků 3.10.10 13:27
Pendo,

mozna mu uz to jeho dite (Lab. a snim aj my deticky ktore sa mu tam namozili) prerostlo jednoduse pres hlavu … :-D :-P

PS:uprimne a popravde, ja by som sa mu necudovala…;-)

Ahoj a zdravim to tvoje dite , nech ti robi len samu radost a rastie do krasy :) Peknu ju mas :)

svato
1454 příspěvků 3.10.10 13:50
ak už ústup,

prihováram sa za organizovaný a nie panický. Ak sa raz sebe navzájom postrácame, ťažko sa znova nájdeme. Navrhujem trpezlivosť, počkajme, čo ja viem, do Nového roku, medzitým sa (hoci aj so zaťatými zubami)pokúšajme vysvetliť „adminom“, čo od nich chceme. Za ten čas si môžeme skúsiť pripraviť ten organizovaný ústup, teda či a kam sa spoločne nasáčkujeme, ak by s nimi nebola reč. Strašne by ste mi chýbali.
P.S. Nero, nedovoľ, aby som prišiel o jednoho z obľúbených úhlavných nepriateľov! Flynn

Labužník jandule02
1099 příspěvků 6.10.10 13:28
Deníček

Nemám ve zvyku dramatizovat, ale mám takový neodbytný dojem, že nové majitele zřejmě někteří labužníci znají. Ale ať už ano nebo ne, mrzí mě, že se mi ztratil deníček (na uvedené adrese, Bocianko, jsou pouze názvy jednotlivých „šuplíků“, obsah je fuč). Vzpomínám, jak jsem po smrti maminky psala jeden zápis - formou psího povídání naší fenky a kapaly mi do klávesnice slzy jak hrachy. Nemyslím, že je v pořádku takto manipulovat s důvěrou klientů a to že jsme klienti Labužníka je asi nezpochybnitelné. Navíc, ono je poměrně lákavé zaplatit pár šupů za doménu a mít v podstatě v ten moment několik tisíc pozorných čtenářů a návštěvníků - to příznivě naladí inzerenty. Takže…
Já bych novému adminu dala ještě šanci, protože čím nám bude připravovat lepší prostředí, tím se mu víc pohrnou penízky za inzerci (pomiňme velkoryse, že za naší práci). Opustit palubu můžeme každý kdykoli a jakkoli.

penda
4751 příspěvků 6.10.10 14:04

Admini se snaží, ano, to je pravda, ale profesionalitu v jejich práci nevidím. Nejde mi na rozum, jak se pepíček mohl vzdát něčeho tak fantastického, co tvořil spolu se všemi labužníky x let. To Vám kluci adminští něco dlužil nebo co? A neměl na to, tak se zbavil labužníka? Proboha, to jemu samotnému nerve srdce, když tyto stránky otevře? Na moje e-maily pepíček už nereaguje … proč taky, že? Labužníci, zkuste mu napsat vy, třeba někomu z vás odpoví … josef(zavináč)forwardo.com
Kdykoli tyto stránky otevřu, mám pocit, že je vytvořil žák základní školy jako domácí úkol… :roll:

jolana
5068 příspěvků 6.10.10 15:14
Pendo,

uz som tu pisala..v diskuzii Konec Labuznika, potom naskocil odkaz tvoj od Pepicka a este som bola zla..

Admini nevedia-to je poprve a o tom som presvedcena, a nechcu.. oni sa nebudu ani ucit, ani sa nepretrhnu od prace.. ak by admin mal povedat pravdu, tak ti odpovie takto:
Je to spolehlive, vse mam nastavene, vyznam se v adminu, proste neni duvod neco predelavat … už jen kvuli pohodlnosti, stravil bych s tim tolik casu ze by se mi to cenove vratilo za rok…

tomu sa vravi konzum…jj..doba napreduje, a najdolezitejsie nie je daco vediet a preco, naco.. ..najdolezitejsie je vediet to predat a ziskavat..

Vraj cest praci..pche..to uz davno neplati..cest ..vraj cest..tak staromodne..teraz ma cest ten co ma prachy a nemusi pracovat..;-))

Zdar ;))

mamula
131 příspěvků 10.10.10 15:02
ale proč?

Pendo zdravím vůbec nechápu proč nemohl zůstat náš Labužník tak jak byl. Co sem nakouknu tak je mi do breku :-( jsem moc smutná, vůbec se tu nevyznám.Nebylo by možno ty adminy jedny nějak přesvědčit aby nám všechno vrátily do původního stavu? Aby byli všichni labužníci spokojeni. Přeji pěkný den.

penda
4751 příspěvků 10.10.10 17:58

Mamulo, já jsem na tom stejně, prostě se nemůžu vyrovnat s tím, že labužník už nikdy nebude takový jako byl … ale my s tím zřejmě nic nezmůžeme. Pepíček už nemá s labužníkem nic společného, už mu tady nepatří vůbec nic … a život jde dál a nikoho nezajímá, že většinu z nás to tak moc bolí. :cry:

mamula
131 příspěvků 10.10.10 19:28
Pendí

tak mě může být útěchou aspoň to, že se tak hrozně necítím sama, ale že nás je víc. Aspoň jsem už našla deníčky, které moc ráda čtu.Ale pořád zde bloudím. :-x

casino
4498 příspěvků 10.10.10 19:56

mamula, prosím poraďte jak a kde se hledají deníčky

mamula
131 příspěvků 10.10.10 21:55
deníčky

Pendí díky za rychlou odpověď pro casina.Jsi pořád jednička :-D

penda
4751 příspěvků 10.10.10 22:20

Spíš se omlouvám, že jsem odpověděla na dotaz určený pro Tebe … ale znáš mě … když něco vím, tak to hned povím. ;) Přeji Ti nádherný nedělní večer a klidnou noc.

mamula
131 příspěvků 10.10.10 22:38

Propána vůbec se nemáš za co omlouvat :potlesk: Ti a přeji krásné sny i zítřejší den. Dobrou.

Váš příspěvek

 Newsletter

Milujeme vaření, nikoliv spam. Přihlaste si novinky z Labužníka.

Přihlásit se k newsletteru

Naši partneři

eMimimino

Těhotenství, děti, rodina www.eMimino.cz

Vitalion.cz

Zdraví, životní styl www.vitalion.cz

Arome.cz

Parfémy, kosmetika www.arome.cz

Módnípeklo.cz

Trendy, módní tipy www.modnipeklo.cz